Kempen Ar Rahnu Tambah Duit 3.0


TEMPOH KEMPEN
 • 1 Mac 2023 – 31 Oktober 2023

KRITERIA KELAYAKAN

Untuk layak, pelanggan perlu memenuhi kriteria-kriteria berikut:

 • Permohonan baharu Ar-Rahnu Tawarruq dengan pembiayaan minimum sebanyak RM1,000 setiap akaun dalam Tempoh Kempen;
 • Permohonan pembiayaan hendaklah dibuat, diluluskan dan diterima dalam Tempoh Kempen;
 • Pelanggan dikehendaki mengekalkan akaun semasa Tempoh Kempen dan status akaun mestilah aktif;

Nota: Status akaun aktif ditakrifkan sebagai akaun teratur tanpa sebarang tunggakan atau belum matang pada hari terakhir setiap suku tahun (untuk cabutan suku tahunan) dan pada 31 Oktober 2023 (untuk cabutan terakhir).

Kakitangan Bank Islam, kakitangan Ar-Rahnu Bank Islam dan pelanggan yang mempunyai sebarang tunggakan, ketidakpatuhan atau tindakan guaman atas mana-mana kemudahan atau pembiayaan sedia ada dengan Bank Islam atau Ar-Rahnu Bank Islam tidak layak untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini.


PEMENANG DAN HADIAH

Terdapat 50 orang Pemenang keseluruhan dan hadiah Pemenang yang layak adalah seperti dibawah:

Kategori Hadiah

Bilangan Pemenang

Hadiah setiap Pemenang

Jumlah Hadiah

Kategori 1

 

10 RM 15,000 RM 150,000*

Kategori 2

 

20

RM 10,000

RM 200,000*

 

Kategori 3

20

RM5,000

RM100,000*

*Nota: Jumlah cabutan untuk kempen ini adalah 2 kali iaitu setiap 4 bulan untuk 1 cabutan. Jumlah untuk 25 pemenang bagi setiap cabutan

 

SENARAI PEMENANG
Senarai Pemenang Kempen Ar Rahnu Tambah Duit 3.0 – Cabutan Pertama (Julai 2023)

 

MEKANISMA KEMPEN
 • Pelanggan hanya boleh memenangi satu (1) hadiah untuk satu cabutan.
 • Pelanggan yang telah menang hadiah untuk cabutan yang pertama; juga berpeluang memenangi hadiah bagi cabutan yang berikutnya selagi status akaun kekal aktif sepanjang tempoh kempen.
 • Pemenang akan dipilih secara rawak dari system pemilihan bank berdasarkan Unit Kelayakan (“EU”).
 • Unit Kelayakan (“EU”) akan diberikan kepada pelanggan yang memenuhi kriteria bagi Kempen Ar Rahnu Tambah Duit 3.0 adalah seperti dibawah::
  • Setiap pelanggan layak menerima satu (1) Unit Kelayakan (“EU”) bagi setiap RM1,000 amaun pembiayaan bagi setiap akaun.
  • Setiap pelanggan juga layak menerima lima (5) Unit Kelayakan (“EU”) sekiranya pelanggan juga melanggan Pelan Kemalangan Diri Takaful dari STMB.
 

Kategori

Jumlah Pembiayaan bagi setiap akaun

Pengganda EU

Pengganda EU

1 RM30,000 and above / ke atas 3 5
2 RM2,501 to RM29,999 2
2 RM2,501 to RM29,999 2


Contoh pengiraan EU tanpa Pelan Kemalangan Diri Takaful:

Jumlah Pembiayaan

Kategori

Unit Kelayakan (“EU”)

Pengganda EU

Jumlah EU

RM30,000 1 30 3 90
RM20,000 2 20 2 40
RM2,000 3 2 1 2


Contoh pengiraan EU dengan Pelan Kemalangan Diri Takaful:

Jumlah Pembiayaan

Kategori

Unit Kelayakan (“EU”)

Pengganda EU

Jumlah EU

RM30,000 1 30 8 240
RM20,000 2 20 7 140
RM2,000 3 2 6 12

Cabutan hadiah akan dilakukan satu (1) minggu selepas setiap tempoh cabutan yang ditetapkan dan pemenang akan diumumkan dalam masa satu (1) minggu dari hari cabutan.

Hadiah wang tunai akan dikreditkan ke dalam akaun Al-Awfar pemenang atau mana-mana akaun pemenang di Bank Islam dalam masa satu (1) bulan selepas pengumuman pemenang dibuat.

Hadiah tidak termasuk aksesori atau barang yang ditunjukkan dalam sebarang iklan dan/atau bahan promosi kerana hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja.

Apply Now  
Klik disini untuk Terma dan Syarat